Tarieven in de zorg

Welk tarief mag ik nu vragen? 

 

 

 

Een vraag die veel ZZP’ers in de zorg stellen! 

 

Ik zal je vertellen wat jij nodig hebt om te komen tot een goed tarief. 

 

 

Een vraag die vaak leidt tot irritaties bij andere zelfstandige zorgverleners. Maar ach, jij als zorgverlener bent ook blanco begonnen. Een uurtarief bepalen is niet gemakkelijk. Je wilt jezelf niet direct uit de markt prijzen. Wat zijn de gangbare tarieven? Is daar iets over bepaald? Speciaal voor de startende ondernemer schrijf ik dit artikel. Ik vertel je wat je kunt doen om tot een juist tarief te komen.

 

Om zzp zorgtarieven te kunnen bepalen, moet je eerst weten:

 

 • Wie je doelgroep is.
 • Waar je zorg gaat verlenen.
 • Welke zorg je gaat verlenen.
 • Wie is de uitbetalende partij.

 

Berekenen van je tarief

 In dit artikel benoem ik steeds een aantal voorbeelden. Zo vorm je een beeld over wat je kunt doen om je tarief te berekenen. Immers je hebt een richttarief. Als ondernemer zul je toch een begroting en een resultaten berekening moeten maken. Zonder de berekeningen kun je nog voor onaangename verassingen komen te staan. Je zult moeten berekenen of het tarief wat je berekent ook voldoende is om je kosten, inkomsten en dergelijke te betalen.

 

Doelgroep bepaling voor zorgtarieven

Eerder schreef ik al over het bepalen van je doelgroep. Door het bepalen van je doelgroep weet jij ook je doelgroep te vinden. Je kunt keuzes maken waar je wilt gaan werken. Doe je dit via bemiddeling? Kies je misschien voor PGB of ga je direct met instellingen in zee? Jouw doelgroep valt onder een bepaalde wetgeving en onder een zorgzwaarte Deze wetgeving en zorgzwaarte zal dus ook jouw tarief zal mee bepalen.

 

De plaats bepaalt je zorgtarief

Je hebt je doelgroep bepaald. Je onderzoekt waar je je doelgroep kunt vinden. Je kiest of je intramuraal of extramuraal wilt werken. Daarbinnen heb je keuze uit werken via:

 

 1. Bemiddeling;

 2. Onderaanneming;

 3. Zelf klanten werven.

 

Bemiddeling

Voor zowel extramuraal als intramuraal heb je de keuze uit verschillende instellingen en of je je daarbij al dan niet laatbemiddelen. Bij bemiddelen ligt uiteindelijk je tarief lager, doordat je ook een fee betaalt aan het bureau. Het bureau verzorgt eigenlijk min of meer jouw markteing. Jij zoekt geen klanten en daar betaal je voor.

 

Onderaanneming

Je hebt de mogelijkheid om te werken via onderaanneming. Dit houdt in dat een andere zorgaanbieder de overeenkomst heeft met bijvoorbeeld de zorgverzekeraar en jij voor die zorgaanbieder gaat werken. In overleg met deze zorgaanbieder stel jij het uurtarief vast.

 

PGB of particulieren zorgvragers

Verder heb je natuurlijk de mogelijkheid om ‘eigen’ zorgvragers te aquireren. Zorg dat je je ook hier weer goed voorbereid op het gesprek met de budgethouder/zorgvrager.

 

Zorg voor een goede marketingstrategie met een strak actieplan, waarbij jouw doelgroep jou ook weet te vinden.

 

De zorg die je verleent, bepaalt je zorgtarief

 

Je zorgtarief wordt bepaald door het soort zorg en de zwaarte van de zorg:

 

 • Persoonlijke verzorging;
 • Verpleging;
 • Begeleiding;
 • Combinatie van de drie;

 

De uitbetalende partij

Uitbetalende partijen van zzp zorgtarieven zijn

 

 • Gemeenten
 • Zorgverzekeraars
 • Sociale verzekeringsbank
 
 

De tarieven zijn, zoals je gewend bent in de zorg, vastgelegd per doelgroep en verdeeld onder het soort zorg wat je verleent. Je kunt de tarieven dus ook terug vinden bij de uitbetalende partij.

 

 

Gemeenten

Het is mogelijk om zorg te verlenen van uit de WMO en de jeugdwet. De tarieven zijn door de gemeente vastgesteld. Hier valt weinig meer over te onderhandelen. De tarieven zijn bij de gemeente terug te vinden.

 

 

Zorgverzekeraars

De tarieven van de zorgverzekeraars zijn op hun site terug te vinden. Mocht je dit niet terug vinden, dan kun je altijd even informeren bij de betreffende verzekeraar. Check altijd de indicatie, waarop de zorg verleend wordt.

 

 

 

Sociale verzekeringsbank
Jij hebt een overeenkomst met een PGB budgethouder afgesloten, waarbij je een tarief afspreekt. De zorgtarieven voor voor PGB zijn divers. De uurtarieven voor begeleiding liggen lager dan voor verpleging. Het maximale tarief wat een budgethouder mag uitbetalen bij WLZ  kan ZorgZwaartePakket verschillen. Veel uren voor zorg verlenen blijft er dan niet over. Binnen de PGB heb je een tarief voor informele zorgverleners (€ 20,–) en voor formele zorgverleners. Jij bepaalt samen met de budgethouders de zorgtarieven. Er zijn diverse sites te vinden, waarop vermeld staat wat gangbare uurtarieven zijn.

 

Het is aan jou als zorg ondernemer of je hoger / lager gaat zitten dan het gangbare tarief.

 

Het berekenen van je zorgtarief

Eigenlijk is het super makkelijk om uit te zoeken welk tarief je kunt handhaven. Vaak ligt bij de uitbetalende partij het tarief al vast.  Er zijn hele duidelijke tarieven lijsten te vinden, die je kunt hanteren.

De tarieven zijn per jaar op te zoeken en je kunt natuurlijk ook bij bijvoorbeeld bij gemeente eens informeren naar de huidige tarieven.

 

Valt je doelgroep onder de gehandicaptenzorg met een licht verstandelijke beperking, waar kun je deze dan vinden? Onder welke wetgeving valt de doelgroep? Wie is de uitbetalende partij?

 

Voorbeeld; zorgtarief met doelgroep

Kies je voor de thuiszorg via PGB – WLZ dan bepaalt het PGB-bu jouw tarief. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een verpleegkundig tarief, een persoonlijke verzorging tarief en een 24 uurszorg tarief. Echter kun je er ook voor kiezen om een gemiddeld uurtarief af te spreken. Afhankelijk wat de budgethouder en jij samenafspreken. Echter heb je PGB – ZvW dan ligt het maximale verpleegtarief en het maximale persoonlijke verzorgingstarief vast.

 

Je kiest voor bemiddeling. Je stapt af op een bemiddelingsbureau. Het bureau heeft al een tarief besproken met de instelling. Waarbij jij nog een fee moet afstaan aan het bureau. Dit levert een compleet ander tarief op dan wanneer jij ervoor kiest om direct via een persoonsgebondenbudget te werken. Het persoonsgebondenbudget is afhankelijk van de zorgzwaarte van je zorgvrager. Waarbij budgethouder een berekening maakt in het aantal uren x tarief.

 

Conclusie:

Je bepaalt eerst je doelgroep en de locatie waar je gaat werken. Je zoekt de tarieven op bij de uitbetalende partij. Je gaat na of je kunt onderhandelen over de prijs, waarna je je tarief vaststelt.  Met je vastgestelde tarief kan je eenvoudig een budgetplanning, begroting en resultatenrekening opstellen. Zo weet je meteen of je bedrijf rendabel genoeg is.