Privacyverklaring MetSabine – begeleiding en zorg

 

Inleidende bepalingen
Op deze pagina tref je de privacyverklaring van MetSabine – begeleiding en zorg (“MetSabine”) aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. MetSabine is statutair gevestigd te Weert en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 67065759. MetSabine is per e-mail te bereiken via info@metsabine.nl en telefonisch via +31 6 23055646.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe MetSabine omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft MetSabine aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien je niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dien je de website te verlaten.

Rechtsgrond en doel voor de verwerking van persoonsgegevens 
De rechtsgrond voor het verzamelen van de persoonsgegevens is de noodzakelijkheid in verband met het gerechtvaardigde belang van MetSabine en de goede uitvoering van een zorgovereenkomst. Zonder deze persoonsgegevens kan MetSabine haar diensten niet goed uitvoeren, namelijk het begeleiden, verzorgen en verplegen van zorgvragers

Bij het aangaan van de overeenkomst dien je akkoord te gaan met de privacyverklaring.

Indien je niet wenst om persoonsgegevens aan MetSabine te verstrekken, is MetSabine niet in staat om de diensten aan jou te leveren. Hierdoor kan het zijn dat MetSabine niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in dergelijke geval bij jou.

Soorten en termijn van verwerking van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als je contact met MetSabine opneemt om een overeenkomst te sluiten. Ook worden de persoonsgegevens verwerkt als je alleen contact opneemt voor het stellen van een vraag over de diensten die MetSabine aanbiedt. De persoonsgegevens worden dan gebruikt om je snel en gericht te kunnen voorzien van informatie over de diensten van MetSabine. Daarnaast wordt jouw naam en e-mailadres opgeslagen als je reageert op een blog van MetSabine.

Bij het contactformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit is jouw naam. Via het contactformulier wordt ook jouw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met je op te kunnen nemen.

Op het moment dat je een zorgovereenkomst hebt gesloten met MetSabine heb je/heeft een mantelzorger/wettelijk vertegenwoordiger de mogelijkheid om in te loggen in ZilliZ, waardoor je toegang krijgt tot een account. Voor het aanmaken van een account in ZilliZ verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail en wachtwoord.

De persoonsgegevens, betreft voorgenoemde account, worden opgeslagen voor een termijn zo lang als de overeenkomst duurt. Indien er geen sprake is van een overeenkomst worden jouw persoonsgegevens voor een maximale duur van 12 maanden opgeslagen.

Om de zorgovereenkomst goed uit te kunnen voeren verwerkt MetSabine naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, BSN-nummer. Tevens de probleemstelling, aard van de klachten en hulpvragen, worden vastgelegd. Daarnaast legt MetSabine de problematiek en de voortgang uit deze sessies vast in een (electronisch) dossier om een traject mogelijk te maken. In dit dossier verwerkt MetSabine naast medische gezondheidsproblematiek, zorgbeleid, medisch verleden, indicatie. MetSabine bewaart deze gegevens 15 jaar conform de wettelijke bewaartermijnen. Wanneer ik kom te overlijden zal het dossier onmiddellijk worden vernietigd.

MetSabine stelt een zorgovereenkomst en een zorgplan op. Dit wordt gedaan vanuit een wettelijke verplichting. Via het zorgplan verzamelen wij persoonsgegevens, zoals naam, adres, BSN-nummer, verzekeraar en zorgindicatie. Dit wordt aangevuld met het zorgprobleem, zorgvraag, zorgdoel, voortgang en bijzonderheden. In de zorgovereenkomst ligt vast welke zorg wanneer wordt geleverd. MetSabine voegt deze toe aan het zorgdossier en zodoende 15 jaar bewaren.

Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de dienstverlening, zal deze worden verwerkt door de klachten en geschillencommissie (WKKGZ) om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruikt MetSabine voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. MetSabine zal gegevens tot afgehandelde klachten 15 jaar in het dossier bewaren.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, naam van eventuele instelling, factuuradres, bankrekeninggegevens, kamer van koophandel nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer en e-mail. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. MetSabine bewaart deze gegevens, volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst, 7 jaar.

Via Word Press en/of andere vergelijkbare tools worden jouw IP-adres en jouw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe wij deze website kunnen verbeteren.

Maken van foto’s

MetSabine maakt alleen foto’s met toestemming van ouders. Hiervoor tekent de ouder een toestemmingsformulier. Deze foto’s worden enkel gebruikt voor MetSabine’s eigen facebook en website en geen enkel ander commercieel doeleinde. Iedere ouder heeft het recht om de toestemming in te trekken. MetSabine zal deze foto’s dan uiterlijk binnen 14 dagen verwijderen.

Cookies  
MetSabine maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op jouw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van MetSabine bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt MetSabine om een goede gebruikservaring aan de gebruiker te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de MetSabine. Indien je door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. MetSabine is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. MetSabine raadt je aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers
Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door MetSabine zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘vewerkers’. Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van deze website verzorgd of het bedrijf welke de boekhouding voor MetSabine verzorgt. Een van de verwerkers is ZilliZ. Dit bedrijf verzorgt de hosting en het beheer van het Elektronisch Cliënten Dossier. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van MetSabine.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als MetSabine op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging
MetSabine heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat (https), waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft MetSabine beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft MetSabine met andere bedrijven, die ook jouw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Jouw privacy rechten
Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. Je hebt zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren. Indien je na het sluiten van de overeenkomst een account toegewezen hebt gekregen op deze website, kan je zelf de door jouw verstrekte gegevens inzien en wijzigen.

Blog
MetSabine biedt je de mogelijkheid aan om je via de website in te schrijven voor een blog. Jouw e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de mailinglijst. Indien je geen mailings meer wenst te ontvangen kun je je uitschrijven. Dit kun je doen door wanneer je een e-mail met de blog ontvangt, je uit te schrijven via de uitschrijfmogelijkheid via Mailchimp.

Klachten
Indien je een klacht wil indienen over MetSabine met betrekking tot het verwerken van jouw persoonsgegevens, dan kun je dit bij MetSabine melden door een mail te sturen naar info@metsabine.nl.  Ook kan je jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe je dit dient te doen, treft u aan via deze link.

Aanpassen privacyverklaring
MetSabine behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-04-2018