Samen zorgen we voor jou...

"Het is mijn missie een bijdrage te leveren aan een zo gezond en zo normaal mogelijke leefomgeving voor bijzondere, kwetsbare kinderen in onze samenleving. Al is het maar een lach voor heel even.”

“Het is mijn missie een bijdrage te leveren aan een zo gezond en zo normaal mogelijke leefomgeving voor bijzondere,

kwetsbare kinderen in onze samenleving. Al is het maar een lach voor heel even.”

Samen zorgen we voor jou

 

Ieder kind verdient het om te groeien. Om geluk te ervaren en te lachen. Vanuit die visie begeleidt en verzorgt MetSabine kinderen en jongvolwassenen (0-18 jaar) met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Verpleegkundig, zorgzaam en pedagogisch, en altijd met een lach.

Het verzorgen en opvoeden van kinderen met een beperking is een zware taak. Gelukkig sta je er als ouder niet alleen voor. MetSabine helpt jullie graag: op moeilijke dagen, op werkdagen, op dagen waarop jullie je weer even kunnen opladen. Ik volg jullie wensen en behoeften en sluit mijn werkwijze daarop aan.

Alles begint bij het kind

Alles begint bij het kind. Samen met de ouders kijk ik naar hoe ik jullie kan helpen. Dankzij mijn diploma Persoonlijke begeleiding gehandicaptenzorg, met Verzorgende IG als aanvulling, ben ik bevoegd en bekwaam de meeste verpleegtechnische handelingen uit te voeren. Sowieso mag ik risicovolle handelingen uitvoeren. Alles in nauw overleg. Maar er is meer dan verpleging. Ik zie vrij snel wat een kind kan en wat we met een kind zouden kunnen bereiken. Die pedagogische invalshoek vind ik belangrijk. Ieder kind verdient de kans om te groeien.

Mijn positieve gezondheid
Op welke terreinen in je leven wil je groeien? Bij welke activiteiten kan ik ondersteunen? Hulpverleners zijn vaak geneigd om dit – uit goede bedoelingen – voor de ander te beslissen. Maar ik denk dat we ook aan het kind kunnen vragen wat het belangrijk vindt. Of dat we zijn of haar voorkeuren kunnen aflezen aan de lichaamstaal. Aan de hand van de methode ‘Mijn positieve gezondheid’ brengen we dit samen in kaart.

Op welke terreinen gaan we aan de slag?

  • Dagelijks leven (bijv. naar school gaan, voor jezelf zorgen).
  • Meedoen (bijv. vrienden en vriendinnen, pesten).
  • Mijn lichaam (bijv. energie hebben, gezond eten).
  • Mijn gevoelens en gedachten (jezelf accepteren, je grenzen kennen).
  • Nu en later (bijv. jezelf kennen, keuzes maken).
  • Lekker in je vel zitten (bijv. gelukkig zijn, steun en begrip van anderen krijgen).

 

Onvoorwaardelijk ouderschap
Ik ben ervan overtuigd dat onvoorwaardelijke liefde een levensvoorwaarde is voor een goede ontwikkeling. Als een kind die liefde ervaart en er niet aan hoeft te twijfelen, ontstaat er ruimte om te groeien. De realiteit is soms weerbarstiger. Daardoor vallen we in het westen vaak terug op methodes als straffen en belonen. Dit heeft echter alleen effect op de korte termijn. Daarom werk ik vanuit de methode ‘Unconditional parenting’ van Alfie Kohn. Vanuit respect, met meer uitleg, rust en reflectie en met de relatie voorop werk ik met kinderen en ouders aan hun langetermijngeluk.

Tine
Tine helpt! Tine is een handpop die ik vaak inzet als pedagogisch hulpmiddel. De pop sluit aan bij het kind en is meestal snel zijn of haar vriendje. De pop wordt altijd ingezet met een bepaald doel: het kan een uitlaatklep zijn, ze kan uitdagen en geruststellen of gezelschap houden.

Ervaar het maar
‘Ervaar het maar’ is een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, zintuigen en communicatie van kinderen en volwassenen met een ernstig meervoudige beperking. Een praktische aanpak die mij heeft geleerd altijd een ingang te vinden om de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Is het niet in de hoogte dan is het wel in de breedte. Daarin is zowel aandacht voor de manier van bewegen als de wijze waarop prikkels ervaren worden. De methode is ontwikkeld door Thyra Koeleman.

Beleven in muziek (BIM)
Soms heb je geen woorden nodig, maar muziek. Daarom maak ik ook graag gebruik van de BIM-methode, waarin het kind de eigenschappen van muziek letterlijk op het lichaam ervaart. De muziek die je hoort, wordt naar het kind vertaald in een aanraking met een zacht voorwerp. Het kind voelt bijvoorbeeld ritme, snelheid, zachte en harde tonen. Het is een prachtige methode om intens contact te maken.

 

© 2021 All Rights Reserved