BiM – werkwijze

bim-werkwijze

Wat is BiM?

BiM staat voor beleven in muziek. De bim-werkwijze is gebaseerd op de ervaringsordening van mevr. Dorothea Timmers-Huigens zoals ze beschrijft  in haar boek “Mogelijkheden voor verstandelijk gehandicapten” waarin de zintuiglijke waarneming centraal staat.  Door de benadering en de omgang vanuit de “Basale Stimulatie” van Andreas Fröhlich, creëer je een basisveiligheid. Hierdoor kunnen contact maken, interactie, communicatie of initiatief name de volgende algemene doelen zijn.

Wat doe je bij BiM?

Een BiM-sessie kent altijd een vaste structuur van opbouw waarbij in het middenste deel (na de opstart) de BiM activiteit  wordt uitgevoerd.  Muziek wordt begeleid door geur en tastbare materialen, en de beleving van de muziek (maat, ritme, intentie, etc) wordt op het lichaam voelbaar gemaakt.

Alle zintuigen worden aangesproken:

ruiken

voelen

zien

voelen

horen

De client hoeft zelf niets te doen en gaat beleven wat er gebeurt. Tijdens de sessies zal ingespeeld worden op de reacties van de client. Het zich bewust worden van het eigen lichaam en haar kracht en kunnen door de basis zintuigen is de basis van deze methode, en stimuleert dan ook lichaamsbewustwording.

BiM is door Patrick Meuldijk in eerste instantie opgezet voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking, echter wordt deze werkwijze steeds meer een meer toegepast bij mensen met een “normaal” IQ en ontwikkeling. Deze mensen kampen vaak met:

emotionele blokkades

het niet “in de rust” kunnen komen

ADD

concentratiestoornissen

burn-out

autisme spectrum stoornissen (ASS) 

depressie

Waarom BiM’en?

De “bim-werkwijze” kan gebruikt worden als ondersteunende communicatie. Het nodigt uit tot actiereactie, hoe klein ook! Is het lichaam gespannen of treedt juist ontspanning op, draait het hoofd mee met de beweging van het materiaal of gaat het oor naar de kant waar het geluid vandaan komt. Ook de mimiek kan een beeld geven van het beleven van de muziekactiviteit. Wijst het kind of de volwassene de fysieke benadering af of neemt het initiatief om het materiaal te willen voelen.
Alles is mogelijk, maar een ding staat voorop: contact wordt ontlokt en gecreëerd.

MetSabine en BiM

De BiM werkwijze wordt aangeboden als dagbesteding. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Sabine via het contactformulier of per telefoon