Misleid door scholingsland en/of artsen of een instellingen?

Als zorgverlener en ondernemer kun jij hierdoor een grote fout maken!

Ik vertel je waar er verwarring ontstaat en geef je een WAARDEVOL advies met één belangrijke regel, zodat jij je nooit meer kunt vergissen en fouten kunt maken in jouw bevoegdheid en bekwaamheid. 

Stilletjes hoor ik je denken, nee ik heb geen diploma maar wel een certificaat behaald om bepaalde handelingen uit te mogen voeren. Ik ben bij een scholingscentrum geweest en hebt de theorie gehad, de handeling uitgevoerd en vervolgens een certificaat gekregen.

Trots ga je op pad en geef je medicatie want dat mag nu toch? Je voert netjes alle handelingen uit zoals jij ze geleerd hebt. Je hebt je verzekerd als verzorgende. Appeltje eitje toch? Alles netjes geregeld.

Voor ik je uitleg zal geven over hoe jij zelf kunt beschermen, zal ik en eerst een verhaal vertellen over een situatie die ik heb mee gemaakt.

Als jij mij kent dan weet je dat ik een kei ben in mijn vak; begeleiden en dat dat nog steeds mijn passie is. Ik ben nog steeds zorg ondernemer en verlener. Ik heb jaren geleden mijn diploma Persoonlijk Begeleider Gehandicapten Zorg behaald en tijdens mijn ZZP’er tijd mijn VIG – verkort gehaald.

2018 startte ik een nieuwe zorgvraag een kindje met Dravet-Syndroom. Best een heftig epilepsie syndroom, waarbij er een situatie kan ontstaan dat er gereanimeerd moet worden, er zuurstof toegediend moet worden er nood medicatie gegeven moet worden.
Gedurende de dag moet er medicatie gegeven worden. Daarbij heeft het kindje een PAC (Porto-A- CAD) die door de de Artsen van de trauma helikopter aangeprikt moet worden. (Dit is een toedieningssysteem waarmee op een gemakkelijke manier medicijnen, vloeistoffen en bloed in de bloedbaan kan geven.)Alle benodigde materialen liggen in huis, zodat wanneer er een aanval is er direct gehandeld kan worden. Ik ben hier dus ook speciaal voor getraind op dit kindje.

Het was een wens van moeder was dat de PAC thuis doorgespoeld zou worden, zodat het minder belastend zou zijn voor het gezin en het kindje. (dit is een handeling die behoort aan speciale verpleegkundigen, zelfs in het trauma team zijn er verpleegkundigen die dit niet kunnen). Er werd voor het team een cursus geregeld. Dus voor verpleegkundigen en voor mij als verzorgden.

lk heb toen een heel gesprek gehad met deze arts, waarbij de arts heel nonchalant was en riep: “Zelfs helpende in het ziekenhuis morgen handelingen uitvoeren als deze zijn aangeleerd, dus waarom zou jij dit niet kunnen en mogen doen?”

Hier gaat het dus fout!! Omdat ik als zelfstandige werk, geen mega grote organisatie achter mij heb staan met een grote hoeveelheid aan juristen! Omdat ik verantwoordelijk ben voor iedere handeling die ik uit voer, misschien?

Hier dus ligt de verantwoording bij mij als zorg ondernemer en zorgverlener. Deze handeling is echt voorbehouden aan verpleegkundigen en deze mag ik niet uitvoeren. Gelukkig is er een verpleegkundige die mij behoed heeft om deze fout te maken. De fout om een arts zomaar klakkeloos te geloven.

Er zijn scholen die begeleiders gedurende een dag een stukje opleiding aanbieden en een certificaat uitdelen. Dit certificaat mag je in de prullenbak gooien 😔
Het heeft je waarschijnlijk veel geld gekost. Het is niets waard.

Tenzij jij door het ziekenhuis of instelling bevoegd en bekwaam bent gemaakt, met een diploma om één handeling uit te mogen voeren. Denk aan bijvoorbeeld een CTB – Scholing. Je mag die handeling dan alleen bij betreffend persoon uit voeren.

Het misverstand ontstaat eigenlijk, doordat er binnen instellingen een helpende wel bepaalde handelingen mag doen wanneer je onder dienstverband werkt van die instelling. Dan wordt je opgeleid om binnen de instelling deze handelingen uit te voeren voor de zorgvragers. Je leert dan de ziekte beelden en weet hoe je moet handelen. Buiten de instelling ben je niet bevoegd, dus ook niet bekwaam om deze handelingen uit te voeren.

Wat er dus heel vaak gebeurd is dat jij het idee hebt dat je dit als ZZP’er in de zorg wel mag doen! Dit is niet zo. Het kan zijn dat jij begeleider bent en dat gelijk gesteld wordt als Helpende. Wil je meer dan zul je dus een diploma moeten halen en niet een certificaat.

Verantwoordelijke zorg gaat niet alleen om goed zorgen voor je zorgvrager. Wel om precies weten waar jouw grenzen liggen en daar niet overheen gaan. Dus ook weten welke zorgverlening binnen de grenzen van je vak liggen.

Onthoud: Een diploma maakt bevoegd en bekwaam! Bekwaam ben je als je je zeker voelt in de handeling EN je regelmatig bijschoolt.
Geen diploma dan ben je ook niet verzekerd op het moment dat je schade toebrengt aan iemands lichaam.Helaas zijn er scholen en artsen en andere instanties die veel zorg ondernemers verkeerd voorlichten.. Wees niet die zorg ondernemer die dit aanneemt.

 

Onthoudt bovenstaande regel, zodat jij juist die verantwoordelijke en liefdevolle zorg kunt verlenen. Wil je nu precies weten welke handelingen jij mag uitvoeren kijk dan even naar dit document.